Jak to probíhá?

První setkání

První setkání probíhá obvykle pouze s rodiči/rodičem. Je příležitostí pro vás, vysvětlit mi detaily problému, se kterým přicházíte, pro mě je možností pochopit, jak vám a vašemu dítěti mohu pomoci. Je to také příležitost seznámit se a zjistit, zda společnou práci považujeme za vhodnou a přínosnou. Dozvíte se, jak dítě na první konzultaci připravit, domluvíme se také na průběžných setkáních, během kterých budete informováni o tom, jak dítě v terapii postupuje. Na konzultaci není třeba se speciálně připravovat. Probíhá formou rozhovoru, co od vás budu potřebovat vědět, doptám se.

Během konzultací respektuji právo na soukromí klienta, jsem vázána mlčenlivostí a informace o klientovi neposkytuji žádným třetím stranám. Výjimku představuje supervize - konzultace se zkušenějším kolegou, která je nedílnou součástí práce psychologa. I supervizor je vázán mlčenlivostí.

 

Setkání s předškolními dětmi

Setkání s dítětem probíhá většinou bez přítomosti rodičů, záleží ale na vzájemné dohodě a individuálních potřebách dítěte. Probíhá formou her a cvičení přizpůsobených vývojové úrovni dítěte, volených tak, aby nám umožnily postupně odkrývat problémem, který ho do terapie přivedl, a vypořádat se s ním. Pro děti je postupné řešení problému formou hry tou nejpřirozenější metodou. Někdy hra slouží jako prostředek k rozhovoru, někdy je problém řešen je samotným řízením hraním, přehráváním rolí a situací. Pomocí terapeutických metod dítě také získává možnost lépe poznat samo sebe a najít své zdroje motivace, vůle, které mu pomohou se s problémem vypořádat. Terapeutická místnost je zařízena tak, aby se v ní dítě cítilo příjemně, jako v jakékoli dětské herničce. Dle mentální úrovně dítě je dobré ho na návštěvu psychologa připravit, vysvětlit mu, co může čekat a co se bude dít, ukázat mu fotky prostředí. Jakým způsobem to přesně provést, to je jedno z témat na první setkání s rodiči/rodičem. Základem společné práce s dítětem je navázání pozitivního vztahu, důvěry a bezpečí.

 

Setkání se školními dětmi  

Dle svých potřeb se může dítě rozhodnout, zda dá přednost místnosti "pro dospělé" nebo herničce, kde je možnost využívat i nejrůznější arteterapeutické techniky - práce s hlínou, barvami, pískem, apod.  Na prvním setkání s dítětem se obvykle bavíme o tom, co ho ke mně přivedlo a jak svůj problém vnímá ono samo. I rodičům doporučuji, aby o tom, proč se rozhodli pro své dítě vyhledat služby psychologa, otevřeně mluvili. Podporujete tak jeho převzetí odpovědnosti za svůj problém a za možnost ho vyřešit. Dle věku a mentálních schopností dítěte slouží hra a další terapeutické techniky jako prostředek k rozhovoru, reflexi nad tématem/problémem. Základem společné práce s dítětem je navázání pozitivního vztahu, důvěry a bezpečí.

 

Setkání s dospívajícími

Forma setkání se blíží práci s dospělými. I zde využívám nejrůznější techniky arteterapie, hraní rolí, psaní deníku, vždy ale samozřejmě tak, aby se v tom i klient/ka cítil/a příjemně a přirozeně. Samotné techniky práce se tedy odvíjejí od individuálních potřeb jednotlivce. Je pro mě důležité, aby se mí klienti mohli cítit sami sebou.